Facebook Dziennik

Obowiązuje od 17 października

PLAN LEKCJI DLA KLAS VII - VIII

 

VII a

VIII a

VIII b

VIII c

I.Budna

J.Flak

K. Gładysz

A. Nowicka

PONIEDZIAŁEK

1

matematyka

biologia

matematyka°

j. angI/j. ang.II

2

zaj.wych.

fizyka

matematyka

inf.I/j. niem II

3

j.angielski

j. polski

j. niemiecki

Matematyka

4

j.polski

matematyka

j.polski

j. polski

5

dor.zaw

w-f

edb

religia

6

w-f

historia

geografia

wf ch/wf dz

7

religia

wos

w-f

geografia°

8

 

dor. zaw.

religia

 

WTOREK

1

biologia

j. polski°

matematyka

matematyka°

2

j.polski

j. polski

j. angielski

fizyka

3

matematyka

matematyka

fizyka

j. polski

4

geografia

chemia

historia

wf ch/wf dz

5

historia

w-f

j. polski

chemia

6

chemia

j. angielski

w-f

historia

7

w-f

j. niemiecki

chemia

wos

ŚRODA

1

matematyka

matematyka°

j. polski °

wos

2

j. polski

matematyka

j. polski

j. angI/j. ang.II

3

chemia

j. polski

j. angielski

j. niem I /inf.II

4

muzyka

w-f

matematyka

j. polski

5

j.angielski

geografia

w-f

matematyka

6

w-f

zaj. wych.

Historia

fizyka

7

religia

wos

geografia°

biologia

8

 

religia

 

 

CZWARTEK

1

j.niemiecki

matematyka

wos

chemia

2

j. polski

j. polski

j. angielski

j.niemI/j.niemII

3

fizyka

w-f

chemia

matematyka

4

j.angielski

j. niemiecki

matematyka

wf ch/wf dz

5

historia

chemia

zaj. wych.

historia

6

georafia

j. angielski

j. polski

j. polski

7

biologia

informatyka

wdż

zaj. wych.

8

 

religia

 

wdż

PIĄTEK

1

fizyka

historia

biologia

j. polski °

2

j.polski

fizyka

informatyka

Matematyka

3

informatyka

j. polski

fizyka

j. polski

4

matematyka

edb

j. niemiecki

j. angI/j. ang.II

5

j.niemiecki

j. angielski

wos

geografia

6

w-f

geografia°

j. polski

edb

7

plastyka

 

w-f

religia

8

 

 

religia

wf ch/wf dz