Facebook Dziennik

Obowiązuje od 17 października

PLAN LEKCJI DLA KLAS IV - VI

 

IV a

IV b

V a

V b

VI a

VI b

1OP

M. Dzierla -Waśko

J. Broja

B.Olszanecka

A.Ducka

M. Lisiak

S. Klonek - Plaza

K.Matejczyk - Wylężek

A.Warmuszok

PONIEDZIAŁEK

1

-

matematyka

*matematyka°

j. niemiecki

w-f

j.polski

 

2

j.angielskiMW

muzyka

*j. polski

biologia

w-f

technika

 

3

zaj.wych.DZ

wfI/wfII

*matematyka

matematyka

technika

matematyka

historia

4

przyroda DZ

j.angI/j.angII

wf/wf

wf/wf

muzyka

plastyka

matematyka

5

j. polski

przyroda

muzyka

j. angielski

j. polski

w-f

j.polski

6

muzyka

j.polski

religia

j.polski

religia

 

j. angielski

7

 

 

 

 

wdż

 

 

WTOREK

1

matematyka

-

plastyka

j. angielski

w-f

wdż

 

2

w-f

j. polski

*j. angielski

matematyka

w-f

matematyka

biologia

3

j.angielski

matematyka

*wf/wf

wf/wf

j.polski

j.polski

j. polski

4

religia

j.angI/j.angII

* matematyka

j. polski

matematyka

historia

j. polski

5

j.polski

zaj.wych.

*historia

informatyka

j. angielski

j. angielski

 

6

 

infI/-

*j. polski

 

j. niemiecki

w-f

 

7

 

 

 

 

informatyka

biologia

 

ŚRODA

1

informatyka

-

*j. angielski

j.polski

j.polski

matematyka

j. polski

2

j.polski

matematyka

*matematyka

muzyka

matematyka

informatyka

j. polski

3

w-f

j. polski

*geografia

matematyka

plastyka

muzyka

matematyka

4

matematyka

historia

*j.polski

technika

j. angielski

zaj.wych

plastyka/technika

5

technika

religia

wf/wf

wf/wf

historia

j. polski

muzyka

6

przyroda

WfI/wfII

technika

religia

zaj, wych.

 

w-f

7

 

 

zaj.wych

 

w-f

 

 

8

 

 

 

 

w-f

 

 

CZWARTEK

1

-

j.angI/j.angII

*informatyka

j.polski

HIK

-

 

2

matematyka

matematyka

*historia

matematyka°

matematyka

j.angielski

j. polski

3

historia

j.niemiecki

*j.polski

matematyka

historia

j.niemiecki

j.polski

4

j.polski

religia

*matematyka

plastyka

j. angielski

religia

przyroda

5

j. niemiecki

j. polski

*biologia

geografa

religia

j.polski

j.angielski

6

w-f

wfI/wfII

religia

historia

j.polski

matematyka

informatyka

7

 

 

 

religia

w-f

w-f

w-f

8

 

 

 

 

w-f

 

 

PIĄTEK

1

-

-/infII

Hik

j.ang

w-f

w-f

 

2

religia

j. polski

*j.angielski

historia

w-f

j.polski

geografia

3

j.angielski

wf/wf

j. niemiecki

zaj.wych

matematyka

historia

j. polski

4

j.polski

technika

*j.polski

j.polski

j.polski

geografia

matematyka

5

plastyka

przyroda

*wf/wf

wf/wf

geografia

religia

j. polski

6

matematyka

plastyka

 

HIK

biologia

j. angielski

 

7

wf

 

 

 

 

HIK