Facebook Dziennik

Kadra pedagogiczna

 

 l.p Nazwisko i imię Funkcja
1 Borosz – Wojtas Małgorzata Pedagog szkolny
2 Broja Jan Nauczyciel biologii
3 Buczyńska - Jura Sylwia Nauczyciel j. niemieckiego
4 Budna Izabela Nauczyciel plastyki, matematyki
5 Buszka Katarzyna Bibliotekarka, nauczyciel techniki
6 Celary Hanna Dyrektor szkoły
7 Ducka Agnieszka Nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
8 Dyrgała Michał Nauczyciel wychowania fizycznego
9 Dzierla – Waśko Monika Nauczyciel geografii, doradca zawodowy
10 Flak Joanna Nauczyciel j. polskiego
11 Gładysz Katarzyna Nauczyciel j. angielskiego
12 Hajda Anna Zastępca dyrektora, nauczyciel j. niemieckiego
13 Karwat Hanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
14 Katryniok Małgorzata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15 Klonek – Plaza Sylwia Nauczyciel j. polskiego, historii
16 Lisiak Margerita Nauczyciel historii, wosu, logopeda
17 Lubos Anna Nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
18 Majkrzak Halina Pedagog szkolny
19 Makles Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
20 Matejczyk – Wylężek Katarzyna   Nauczyciel j. angielskiego
21 Matusik Bożena Nauczyciel wychowania fizycznego, geografii
22 Mikicka Bożena Nauczyciel informatyki
23 Miozga Artur Nauczyciel wychowania fizycznego. edb
24 Musialik Ryszard Nauczyciel muzyki
25 Mzyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
26 Nowicka Aleksandra Nauczyciel j. polskiego
27 Opiełka Jan Katecheta
28 Olszanecka Beata Nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki
29 Paczyna Maria Nauczyciel
30 Pająk Barbara Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
31 Pietrek Lucyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, integracji sensoryccznej
32 Pietryszek Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
33 Skórnicka – Szewczyk Grażyna Nauczyciel matematyki
34 Soremska Maria Katecheta
35 Szady Halina Wychowawca świetlicy
36 Urbańczyk Ilona Nauczyciel geografii, techniki
37 Warmuszok Alicja Nauczyciel j. polskiego
38 Żuk Maria Nauczyciel chemii, matematyki
39 Slodczyk Sonia Psycholog szkolny