Facebook Dziennik

Kadra pedagogiczna

 

 l.p Nazwisko i imię Funkcja
1 Borosz – Wojtas Małgorzata Pedagog szkolny
2 Broja Jan Nauczyciel biologii
3 Buczyńska - Jura Sylwia Nauczyciel j. niemieckiego
4 Budna Izabela Nauczyciel plastyki, matematyki
5 Buszka Katarzyna Bibliotekarka
6 Celary Hanna Dyrektor szkoły
7 Ducka Agnieszka Nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
8 Dyrgała Michał Nauczyciel wychowania fizycznego
9 Dzierla – Waśko Monika Nauczyciel geografii, doradca zawodowy
10 Eichwald Maja Wychowawca świetlicy
11 Flak Joanna Nauczyciel j. polskiego
12 Gładysz Katarzyna Nauczyciel j. angielskiego
13 Hajda Anna Zastępca dyrektora, nauczyciel j. niemieckiego
14 Karwat Hanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15 Katryniok Małgorzata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
16 Klonek – Plaza Sylwia Nauczyciel j. polskiego, historii
17 Lisiak Margerita Nauczyciel historii, wosu, logopeda
18 Lubos Anna Nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
19 Majkrzak Halina Pedagog szkolny
20 Makles Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21 Matejczyk – Wylężek Katarzyna   Nauczyciel j. angielskiego
22 Matusik Bożena Nauczyciel wychowania fizycznego, geografii
23 Mikicka Bożena Nauczyciel informatyki
24 Miozga Artur Nauczyciel wychowania fizycznego. edb
25 Musialik Ryszard Nauczyciel muzyki
26 Mzyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
27 Nowicka Aleksandra Nauczyciel j. polskiego
28 Opiełka Jan Katecheta
29 Olszanecka Beata Nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki
30 Paczyna Maria Nauczyciel
31 Pająk Barbara Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
32 Pietrek Lucyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, integracji sensoryccznej
33 Pietryszek Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
34 Skórnicka – Szewczyk Grażyna Nauczyciel matematyki
35 Soremska Maria Katecheta
36 Szady Halina Wychowawca świetlicy
37 Urbańczyk Ilona Nauczyciel geografii, techniki
38 Warmuszok Alicja Nauczyciel j. polskiego
39 Żuk Maria Nauczyciel chemii, matematyki
40 Slodczyk Sonia Psycholog szkolny