Facebook Dziennik

Samorząd uczniowski

 

l.p Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Maksymilian Dittrich
2 Zastępca Przewodniczacego Aleksander Król
3 Sekretarz Klaudia Świerc

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr Margerita Lisiak