Facebook

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1

 ul. Dworcowa 5, 42-610 Miasteczko Śląskie
 +48 32 288 86 61
 sekretariat@sp1.miasteczko-slaskie.pl
 http://sp1.miasteczko-slaskie.pl/
 skrzynka ePUAP:/MSLSP1/SP1