Facebook

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego
grafika do wpisu: Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
1. Rozpoczecie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2020 r.
3. Ferie zimoe 01-14.02.2021 r.
4. Rekolekcje 24-26.04.2021 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 01-06.04.2021 r.
6. Egzamin ósmoklasisty 25-27.05.2021 r.
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2020 r.

26.03.2021 r.

30.04.2021 r.

04.06.2021 r.

8. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu -
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021 r.
10. Ferie letnie 26.06 - 31.08.2021 r.