Facebook

Zebrania rodziców

Zebrania rodziców
grafika do wpisu: Zebrania rodziców
Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami
Wrzesień 08.09.2020 r. Zebranie z rodzicami klas I
Październik 20.10.2020 r.

Konsultacje z rodzicami

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

Listopad 17.11.2020 r.

Konsultacje z rodzicami

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

Grudzień 15.12.2020 r.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

Styczeń 26.01.2021 r.

Zebrania z rodzicami

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

Marzec 16.03.2021 r.

Konsultacje z rodzicami

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

Kwiecień 13.04.2021 r.

Konsultacje z rodzicami

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

Maj 11.05.2021 r.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach

- klasy I-III od godz. 16.30 do godz. 17.30

- klasy IV-VIII od godz. 17.30 do godz.18.30

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 spotkania z wychowawcami,zebrania i konsultacje będą odbywały się w sposób zdalny za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS. Do udziału w konsultacjach zobowiązani są wszyscy pracownicy pedagogiczni.