Facebook Dziennik

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

28 sierpnia 2020, dodane przez: A.W-B. ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
grafika do wpisu: ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KLASY I
Listy uczniów poszczególnych klas zostaną wywieszone 31 sierpnia br. w godz. 8.00-15.00 na drzwiach budynku szkoły przy ul. Dworcowej 8 (od strony parkingu).
01 września br. uczniowie wraz z jednym z rodziców spotykają się z wychowawcami zgodnie z harmonogramem (wejście od strony parkingu, wyjście tzw. "zielonym domkiem":
klasa I a - godz. 8.00
klasa I b - godz. 9.00.
Prosimy o punktualne przybycie. Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej, a następnie wychowawcy wraz z uczniami przejdą do swoich klas. Osobom dorosłym przypominamy o obowiązku noszenia maseczki na terenie szkoły.
KLASY II i III
Spotkania na sali gimnastycznej z wychowawcami odbędą się wg harmonogramu (wejście i wyjście jw.):
klasa II a - godz. 10.00
klasa II b - godz.11.00
klasa III a - godz. 12.00
klasa III b - godz. 13.00.
Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. Wejście dodatkowych osób dorosłych musi być uzgodnione z dyrektorem szkoły.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów klas IV-VIII odbędzie się na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 5 (wejście od strony placu zabaw), wg następującego harmonogramu:
klasa IV a - godz.8.00
klasa IV b - godz.8.30
klasa V a- godz.9.00
klasa VI a - godz.9.30
klasa VI b- godz.10.00
klasa VI c-godz.10.30
klasa VII a - godz.11.00
klasa VII b - godz.11.30
klasa VII c- godz.12.00
klasa VIII a - godz.12.30
klasa VIII b - godz.13.00
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie zostaną zapoznani z informacjami dotyczącymi organizacji pracy w szkole.
Prosimy o zabranie ze sobą toreb lub plecaków na podręczniki. Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. Wejście dodatkowych osób dorosłych tylko po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Prosimy o zastosowanie się do ww. zasad.