Facebook Dziennik

Zapisy do klasy pierwszej

1 lutego 2021, dodane przez: A.W-B. Zapisy do klasy pierwszej
grafika do wpisu: Zapisy do klasy pierwszej

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, ważny etap rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują następujące  zasady.

 

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/22 przyjmuje się dzieci:

  • urodzone w 2013 r., jeżeli w roku szkolnym 2020/21 zostały odroczone od obowiązku szkolnego na mocy odrębnej decyzji;
  • urodzone w 2014 r.
  • urodzone w 2015 r. (na wniosek rodziców)

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej to w sekretariacie szkoły obwodowej należy wypełnić zgłoszenie.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej poza obwodem, to należy wypełnić wniosek.

Zapisując swoje dziecko do szkoły podstawowej poza obwodem należy zapoznać się z kryteriami  naboru, które są szczegółowo opisane w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 727/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zapisu dziecka dokonać można w sekretariacie szkoły przy
ul. Dworcowej 5 w godz. od 8.00 do 15.00

w terminie od 08  lutego do 26 lutego 2021r.
Należy ze sobą zabrać nr PESEL dziecka i dowód tożsamości