Facebook

Informacja o wprowadzeniu zmian w nauczaniu od 26.10.2020 r.

23 października 2020, dodane przez: A.W-B. Informacja o wprowadzeniu zmian w nauczaniu od 26.10.2020 r.
grafika do wpisu: Informacja o wprowadzeniu zmian w nauczaniu od 26.10.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w całym kraju nauki zdalnej dla klas IV-VIII szkół podstawowych od 26 października do 8 listopada (z możliwością przedłużenia) informuję:

- uczniowie klas I-III uczą się bez zmian, tj. stacjonarnie. W szkole funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę uczniom klas I-III w godzinach od 6.30-16.00.

- zdalne nauczanie odbywać się będzie w klasach IV- VIII  w czasie rzeczywistym (on line), przy wykorzystaniu szkolnej platformy szk1.zajeciawdomu.pl, oraz poprzez przekazywanie treści programowych za pomocą innych dostępnych środków komunikacji cyfrowej ( m.in. Librus)

W związku z powyższym proszę raz jeszcze sprawdzić logowanie na w/w platformę. W razie problemów proszę o kontakt z Aleksandrą Walochnik-Bogus poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym do administratora.  W przypadku innych problemów technicznych,  takich jak: słaba jakość łączy internetowych w domu lub brak sprzętu komputerowego proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Nasza szkoła organizować będzie lekcje w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu szkolnej platformy szk1.zajeciawdomu.pl oraz w formie przekazu materiałów i źródeł. Lekcje takie trwać będą maksymalnie do 45 min (lekcja składać się będzie z połączenia internetowego przez kamerkę oraz pracy własnej ucznia po zakończeniu połączenia).

W trosce o zdrowie naszych uczniów proszę o kontrolę czasu, który dzieci spędzają przed komputerem i ewentualnym ograniczeniu takiej aktywności niezwiązanej z edukacją.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w Librusie.  Proszę o śledzenie zmian dotyczących  zajęć.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły